INDYWIDUALNE

Spełnij swoje marzenia!

Pomożemy w wyborze kredytu dostosowanego do Twoich potrzeb i możliwości.

 

KREDYTY HIPOTECZNE:

Jest to rodzaj finansowania budowy jak i remontu czy zakupu nieruchomości  przez osobę fizyczną. Kredyt ten jest długoterminowy, którego spłata jest zabezpieczona hipoteką – w znaczeniu prawnym jest ograniczonym prawem rzeczowym na nieruchomości, służącym zabezpieczeniu oznaczonej wierzytelności (kredytu), na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości, z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości.

KREDYT GOTÓWKOWY:

Jest także nazywany pożyczką pieniężną. Kredyt ten przyznawany jest w gotówce na dowolny cel.Podstawą do udzielenia kredytu gotówkowego jest zdolność kredytowa kredytobiorcy obliczana na podstawie jego zarobków, sytuacji rodzinnej i stałych zobowiązań.

KONSOLIDACJA KREDYTÓW:

Kredyt zaciągany w celu spłacenia kilku wcześniejszych zobowiązań. Kredytobiorcom wpadającym w pułapkę kredytową banki proponują kredyt konsolidacyjny. Konsolidacja pozwala na znaczni zmniejszenie miesięcznych obciążeń kredytowych oraz ułatwia prowadzenie tych zobowiązań, ponieważ z kilku zobowiązań mamy jedno na korzystniejszych dla nas warunkach.

REFINANSOWANIE KREDYTU:

Jest to kredyt zaciągany w celu spłacenia kredytu w innym banku. Głównym powodem zaciągania kredytu refinansowego jest obniżenie kosztów kredytowych i zawarcie umowy na lepszych warunkach.

BILANSOWANIE KREDYTU: